2020-12-13 - 3. Advent - Pfarrerin Nicole Otte-Kempf

( Preek Lukas 1:67-79 ) [ Duitse Preek ] [ Afkondigings (Duits)539.38 KB ]


 

Liewe Gemeente,

Die derde kers brand Van vandag af is daar meer deurtjies op die adventskalender wat oop is as wat nog toe is. In die middel van die adventstyd is alles ingestel op die geboorte van die Christuskind.

Terwyl ons ons voorberei op die geboorte van Jesus, handel die teksvers oor die geboorte van ‘n ander kind. Die teksvers handel oor Johannes. Hy wat later mense sal oproep tot ommekeer en wat die mense sal doop sodat hulle gereed sal wees vir die koms van die Messias.

Die teksvers is die loflied van Zagarias soos in Lukas 1:67-79.

Zagarias sien: God sal na sy volk toe kom om hulle te verlos. Die lig uit die hemel sal op almal skyn; op almal wat in duisternis lewe en in die skadu van die dood verkeer. Almal sal vrede vind. En sy Johannes sal daarin ‘n belangrike rol speel. Hy sal die mense daarop voorberei dat God kom. Elisabeth is verheug toe sy hoor hoe haar man hiedie woorde van hoop spreek, want hy was maande lank stom.

Wat sou sy daarvan gedink het? Miskien was haar gedagtes so:

Uiteindelik kan Zagarias weer praat. Miskien kon hy die hele tyd nie glo dat ek op my hoë ouderdom nog ‘n gesonde kind sal hê nie. Johannes is ons kind se naam: God is barmhartig. So het die engel gesê. Ek kan aan geen mooier naam dink nie. Hy is ‘n geskenk uit die hemel.

So vol hoop het ek Zagarias lanklaas hoor praat. Nou hou hy ons kind in sy arms en praat vol selfvertroue en hoop. Hy is weer seker dat ons in vrede en vryheid kan lewe. Hy vertrou weer daarop dat God sy beloftes sal nakom.

My man het waarskynlik die tyd van stilte nodig gehad . Hoop het tyd nodig om te gedy en te groei. Ek self het minder tyd nodig gehad. Maar met die kind in my was hoop vir my makliker. Want toe ek my kind gevoel het, toe Maria hier gekuier het, het die bewuswording soos ‘n mantel om my gevou: my eie persoonlike geluk was deel van ‘n groter beweging. Met ons twee se kinders het God ‘n nuwe begin gemaak. In hulle wys God homself heel anders as ons ons voorgetsel het. Hy wys ‘n sagter kant van homself: God is barmhartig: Johannes. Wat beteken dit vir die toekoms?

Omtrent 30 jaar later het die kind Johannes die Doper geword. In die woestyn het mense om hom versamel wat geen hoop meer gehad het nie en aan die wêreld en hulle lewens getwyfel het.

Johannes het baie mense bereik omdat hy hulle aan hulle verlange na ‘n beter lewe herinner het.

Maar hoe lyk ‘n ander lewe as mens uit die woestyn kom en weer aan die gewone lewe met sy verpligtinge moet gewoond raak? Nie almal is bereid om so radikaal soos Johannes te lewe nie. Nie almal kan so die sekerheid van sy lewe opgee nie. Om dit van almal te verwag is te veel.

Maar as ons na die wêreld kyk.......

Kan die wêreld verander sonder ‘n radikale ommekeer? Kan God met die lig uit die hemel al die duisternis verdryf as die mense dit aanvaar om so in die skaduwee van die dood te lewe? Kan hy ons voete op die spoor van vrede rig as ons verkies om mag en geweld te gebruik?

Elisabeth en Maria het gedink dat God nog ‘n keer ‘n nuwe begin met sy mense maak. Hy wil radikaal anders met sy mense omgaan. Hy wil meer barmhartig wees teenoor die mense met hulle vrese.

Sy pad na vrede is die pad van Jesus. In die lewe sien ons wat die lig uit die hemel kan beteken en kan teweeg bring. Met Jesus bring God nie rewolusie nie, maar transformasie.
Dit is waar dat mens niemand kan dwing na vryheid en vrede nie. Maar elke mens kan in sy hart geroer word. Waar mense bewus is daarvan dat die lewe mooi en ook broos is, daar kan die lewe van binne na buite verander. Dit is die boodskap van Jesus wat Hy met Sy lewe getuig het. Daarvoor het Johannes die weg voorberei. God is barmhartig en dus kan julle ook so wees. In Jesus het die profesië van Jesaja waar geword. Want God is klaarblyklik nog steeds besig om nuwe maniere te vind sodat alle mense in sy lig kan lewe. As ‘n mens mooi kyk om jou sal jy sy ligspore kan sien. Wanneer mense soos Elisabeth ontdek dat haar peresoonlike geluk deel is van iets groters word sy ontvanklik vir die nood van anders mense en deel sy haar vreugde. God se lispoor word sigbaar wanneer mense hulle eie beperkings en die van andere in aanmerking neem. Niemand hoef ooreis te word nie. Net in samewerking met mekaar kan ons weë vind waar mense nie ten koste van mekaar hoef te leef nie.

Waar presies die pad na ‘n verligte toekoms loop, is ten spyte van die ligspore nie altyd maklik nie. Selfs Johannes kon net die rigting aandui: ommekeer.

Dit is moontlik genoeg om net bereid te wees om om te keer, as ons sien dat ons optrede die wêreld nie vreedsamer en vriendeliker maak nie. Die geskiedenis van Johannes bemoedig ons om die hemelse lig tegemoet te gaan, op die ligspoor van God. Hy kom ons tegemoet: agsaam en altyd bereid om nuwe weë te vind. Nie net in die adventstyd nie.

In die kloosters bid die broeders en susters elke oggend die lofgesang van Zagarias. Elke dag met sy eie uitdagings en probleme en laste, staan in die lig van God se beloftes om met die lig van Kersfees die wêreld te verander. Ek kan my voorstel dat met die lig van agter die uitsig op die wêreld en die mense sal verander.

Miskien is kloosters dus vir baie mense ‘n plek waar hulle vrede vind en sterkte omdat hulle daar mense teëkom wat in die lig van God se beloftes leef en hom so tegemoetkom. Geduldig en hardkoppig, stap vir stap, berei hulle die pad voor vir God se barmhartigheid. Hulle help dié wat in die duisternis en in die skadu van die dood lewe en plaas hulle voete op die regte pad na vrede.

In advent is ‘n goeie tyd om ons deur die broers en susters in die kloosters te laat lei en inspireer. Die lig van Kersfees dui die weg aan. Vrede op aarde is ‘n belofte: Jesus is naby.

In hierdie tyd kan mens oefen om vir res van die jaar ‘n adventsmens te wees; ‘n mens wat daarop vertrou dat God barmhartig is. ‘n Mens wat dit dus ook waag om so te wees.


Amen


 

covid 19

Logo and link provide as required by Government Notice No. 417 of the
South African Department of Telecommunications and Postal Services